Mevzuat/EKB Yönetmelikler/BEP

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği büyük görseli

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Hakkında

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), yapıların enerji sarfiyatını ve enerji gereksinimi belirleyip enerji verimliliği sınıfını gösteren bir performans raporudur. Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği gereğince Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yapı/bina girişinde görülebilecek bir yerde asılı şekilde bulundurulmalıdır. Yönetmeliğin amacı ise; bina sakinlerinin ve binada alım/satım veya kiralama yapacak şahısların yapının veya binanın enerji performansı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile yürürlülüğe giren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak gereken detayların aktarıldığı Bina Enerji Performans (BEP) Yönetmeliğini butona tıklayarak inceleyin.Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almadan önce 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğini incelemek yardımcı olacaktır. Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği veya Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ile belirlenmiş şartların sağlanması gerekmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu ve Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğine göre yapılması gerekenler şu şekildedir:

Ülkemizde 50 metrekare üzerindeki bütün yapıların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması gerekmektedir.

Enerji Performans Yönetmeliği kapsamında zorunluluktan muaf tutulan yapılar ise; sera ve atölyeler, kullanım alanı 50 metrekareden küçük yapılar, sanayi alanında üretim yapılan yerler, kullanım süresi planlama ile 2 yıldan az olan yapılar, münferiden yapılmış ısıtma ve soğutma işlemleri olmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi yapı ve binalar, TSK, MSB ve bu kurumlara bağlı kuruluş, MİT’e ait yapı ve binalar, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 metrekareden az olan yapılar olarak sıralanmaktadır.

2020 yılı başına kadar bütün mevcut/eski yapıların (2011 öncesi) Enerji Kimlik Belgelerini (EKB) almaları gerekmektedir.

Henüz inşaat halinde olup iskan ruhsatı almamış binalar da bu kapsamda değerlendirilip yapıyı kullanabilmek için bulunduğu belediyeye sunmak üzere, Bina Enerji Performans (BEP) Yönetmeliğince Enerji Kimlik Belgelerini (EKB) almaları gerekmektedir.

Bina Enerji Verimlilik sınıfı belirlenirken yapılan harfleme (A,B,C,D,E,F,G); yapının proje aşamasındayken çeşitli tasarım ve alternatiflerin Enerji Performanslarının kıyaslanması ile mevcut/eski (2011 öncesi) ya da yeni yapılan/yapılacak Binanın Enerji Performansının (BEP) standart seviye göstergesidir.

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ile alınan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) sayesinde; alım/satım ve kiralama işlemlerinde dairelerin rayiç bedeli değer kazanmaktadır. Ayrıca ısıtma/soğutma/aydınlatma giderleri için gereken tasarrufun sağlanması mümkün olmaktadır. Ek olarak satın alma işleminde kredi oranlarında bina enerji sınıfına göre faiz indirimine gidilmektedir.

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Ulusal Hesaplama Yöntemine dair detayların aktarıldığı tebliğe ulaşmak için butona tıklayın.Bir Binanın Enerji Performansının (BEP) belirlenmesi için bilinmesi gerekenler:

  • Metrekare üzerine düşen Bina Enerji Performansı (BEP) değeri
  • Bu değerlere göre Karbondioksit (CO2) salınım oranı değeri
  • BEP ve CO2 salınım değerlerinin referans değerlerinin yapıdaki değerlerle kıyaslanması
  • Kıyaslamaya göre A,B,C,D,E,F,G enerji sınıfından birine yerleştirilmesi ile Bina Enerji Verimliliği belirlenmektedir. Bu bilgi de Enerji Kimlik Belgesi (EKB) üzerinde yer almaktadır.

  • Bu İçeriği Paylaş: