Mevzuat/Tebliğler/Enerji Verimliliği Destekleri

Enerji Verimliliği Destekleri Tebliği

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Tebliğleri görseli

Enerji Verimliliği Destekleri Tebliği


Enerji Verimliliği Nedir?


Enerji Verimliliği; endüstride aynı miktar üretim için gerekli enerji sarfiyatını azaltılması anlamına gelmektedir. Bina/yapılarda ise yaşam kalitesinin; işletmelerde üretim kalitesinin ve miktarının azalmadan; ekonomik kalkınma ve refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılmasıyla aynı sonucun elde edilmesidir.

Enerji Verimliliği; mekanik sistemlerin ve elektrikteki enerji sarfiyatını azaltmak, geri dönüşüm ile atıkların geri kazanımını sağlamak ve üretim miktarında değişiklik olmadan enerji tüketimini azaltmak için süreç, teknoloji ve önlemlerin bütünüdür.


Neden Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?


İnsanlık tarihinden bu yana tüketici olarak doğal kaynakları kullanıyoruz. Sanayi devrimi ile hızlanan, son asırda teknolojinin gelişimi ve küreselleşme ile hareket menzilimizin artmasıyla doğal kaynakları daha çok kullanmaya başladık. Bunların başında ise; petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar gelmektedir. Bu kaynakların kullanımı ve elektrik enerjisine dönüştürülürken açığa çıkan Karbondioksit salınımı ile küresel ısınma hızlanmaya başlamıştır. Bunun neticesi, iklim değişikliği ile başlayıp gıda üretimindeki verimsizliğe kadar etki etmektedir.

Ayrıca, kullandığımız bu enerjilerin ithal edilmesiyle ülkemize ekonomik olarak katkı sağlamamaktayız. Kısaca, cebimizi korumak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve bilim kurgu filmleri aratmayan harab olmuş geleceği yeni nesillerimize bırakmamak için enerjimizi verimli kullanmamız gerekmektedir.


Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)


Binalarda harcanan enerjinin yanı sıra, enerjinin büyük kısmı sanayide/endüstriyel tesislerde tüketilmektedir. Endüstriyel tesislerde uygulanacak enerji verimliliği proje çalışması ile sağlanacak tasarruflar bu tesislerdeki giderlerin azaltılmasını sağlamaktadır.

Enerji proje çalışmasıyla, gerekli tedbirlerin alınması ve enerji tasarrufunun sağlanarak enerjinin geri kazanılması için hazırlanan projelere Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) denilmektedir. Verimlilik Artırıcı Projelere (VAP), Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek sağlanmaktadır.

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkındaki Tebliğ, endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde verimliliğin artırılmasına dair proje ve uygulamalarının desteklenmesi ile ilgili usûl ve esasların belirlenmesini amaçlar.Bu İçeriği Paylaş: