kanun, yönetmelik ve güncel bilgiler

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Mevzuatları

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunlu görseli

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunlu mu?

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınmaması iskan ruhsatı alınmasına engel olurken, mevcut/eski yapılarda ...

Enerji Verimliliği Kanunları görseli

Enerji Verimliliği, İmar ve Kat Mülkiyeti Kanunları

Enerji Verimliliği Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki ...

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği görseli

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), yapıların enerji sarfiyatını ve enerji gereksinimi belirleyip enerji verimliliği sınıfını gösteren bir performans ...

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Sorgulama görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Sorgulama İşlemi

Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ile detayları verilen Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma işlemlerinde yetkili SMM ve EVD ile ...

Enerji Verimliliği Destekleri Tebliği gorseli

Enerji Verimliliği Destekleri Tebliği Hakkında

Enerji Verimliliği; endüstride aynı miktar üretim için gerekli enerji sarfiyatını azaltılması anlamına gelmektedir. Bina/yapılarda ...

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir, nasıl alınır görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir, Nasıl Alınır?

Yapıların ısıtma/soğutma, mekanik ve aydınlatma projeleriyle bina enerji sınıfını belirliyor; Enerji Kimlik Belgesini çıkartıyoruz.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kanunları görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kanunları

Enerji Kimlik Belgesi; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunları ile ...

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yönetmelikleri görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yönetmelikleri

Bina Enerji Performansı Yönetmeliğinin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının ...

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Tebliğleri görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Tebliğleri

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Kapsamında ...