EKB Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

Enerji israfının azaltılması, enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin şekilde kullanımı amaçlanarak 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile belirlenmiş yapılarda zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB); yapılarının ısıtma, soğutma, havalandırma, mekanik, aydınlatma ve mantolama vb. ekipmanlarının yıllık enerji sarfiyatını/tasarruflarının toplamını göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 5 Aralık 2009’da yürürlülüğe giren Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğince tüm binalar (istisnalar hariç) için zorunlu kılınmıştır. Bu yönetmelik ile bina içerisinde bulunan dairelerin alım ve kiralamada bulunacak şahısların bina performansını bilmesi amaçlanmaktadır.

Elektrikli aletler ve beyaz eşyalardaki A,B,C,D,E,F,G ile sınıflandırılan enerji tüketimi numaralandırılması yapılar için de Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile yapılmaktadır. Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğine göre Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alan yapının asgari C sınıfı enerji sınıflandırmasında olması gerekmektedir.


Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nasıl Alınır?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Serbest Müşavir Mühendis (SMM) ve Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) belgelerine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak isteyen bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketler yapıya ait incelemelerle; yapım yılı, yönü, konusu, yalıtımı, mantolama bilgisi, teknik bilgi ve aydınlatma gibi sistemlerindeki ekipmanlara ait detaylar neticesinde yapıya ait enerji sınıflandırması yapmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yapıya ait bir bölüm için değil, tümünü kapsaması gerekmektedir.

Yapıların ısıtma, soğutma, havalandırma, mekanik, aydınlatma ve mantolama vb. sistemlerine ait projeleri inceleyerek binanın enerji sınıfını belirliyor; Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çıkartıyoruz.Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Fiyatları Ne Kadar?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) fiyat hesaplaması için mevzuatsal tavan ve taban fiyatı belirlenmemiştir. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ücreti yapıya ait gerekli tüm bilgilerin dijital ortamda iletildiği durumda ekonomik olurken, yapının pafta ve bulunamayan sistem projelerinde yeniden çalışma yapılması gereği oluştuğundan fiyatında artış gözlenmektedir. Gerekli projeler için ayrı çalışma gerekmediğinde genellikle yapının metrekaresine göre ücret belirlenmektedir. Ayrıca, mevcut binalarda kat maliklerine kolayca hesap yapmak için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) fiyatı, daire bazında da verilebilir.

Bina Enerji Performansı (BEP) yönetmeliğine göre Enerji Kimlik Belgesi (EKB) için gerekli projelendirme ve çalışmayı yaparak belgenizi çıkartıyoruz.Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alabilmek için SMM (Serbest Müşavir Mühendis) veya EVD (Enerji Verimliliği Danışmanı) ile iletişime geçtikten sonra gerekli dokümanların en öncelikli olanı mekanik tesisat projesidir. Mekanik Tesisat Projesi ise; Soğutma Projesi, Isıtma Projesi ve Havalandırma Projesi olarak üçe ayrılmaktadır. Bu projeler eksiksiz hazırlandığında sırada Isı Yalıtım (Mantolama) Projesi, Elektrik Projesi ve Mimari Projeye gelmektedir. Bu proje dökümanları da hazır olduğunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) müracaatı için gerekenler yerine getirilmiş olmaktadır.

  • Yapı Ruhsatı
  • Isı Yalıtım Raporu (TS-825)
  • Elektrik Projesi (Aydınlatma Projesi)
  • Mekanik Proje
  • Mimari Proje
  • Not: Yapıya ait projeler bulunmadığında mevcut/eski bina (2011 öncesi) kapsamında olan yapıların projeleri bağlı bulunduğu belediyenin imar arşivinden temin edebilmektedir.

    EKB Sepeti olarak; bizimle iletişime geçtiğinizde adım adım belgelerin ve projelerin hazırlanmasında yardımcı olmaktayız.    Bu İçeriği Paylaş: