Mevzuat/EKB Kanunları

Enerji Verimliliği, İmar ve Kat Mülkiyeti Kanunları

Enerji Verimliliği Kanunları görseli

Enerji Verimliliği, İmar ve Kat Mülkiyeti Kanunları


5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2007, Resmî Gazete Sayısı: 265103194 sayılı İmar Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunun amacı; yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 09.05.1985, Resmî Gazete Sayısı: 18749634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile; Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 02.07.1965 Resmî Gazete Sayısı: 12038


Bu İçeriği Paylaş: