Mevzuat/EKB Tebliğleri

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Tebliğleri

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Tebliğleri görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Tebliğleri Hakkında

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Kapsamında, Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına, Eğitici Kuruluş ve Eğiticilere Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğlerine göre şekillenmiş ve uygulanmaktadır.


Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğin amacı; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında; enerji kimlik belgesi düzenleyen uzmanlara ve eğiticilere verilecek olan eğitimler ile bunların denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ, Resmî Gazete Tarihi: 07.01.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31357Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, konut, ofis, eğitim, sağlık, otel, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilen bina enerji performansı hesaplama yönteminin yayımlanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ, Resmî Gazete Tarihi: 01.11.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30227 Mükerrer5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31351


Bu İçeriği Paylaş: