Mevzuat/EKB Yönetmelikleri

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yönetmelikleri

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yönetmelikleri görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Yönetmelikleri Hakkında


Bina Enerji Performansı Yönetmeliği

Bina Enerji Performansı Yönetmeliğinin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bina Enerji Performansı Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmî Gazete Sayısı: 27075Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, Resmî Gazete Tarihi: 06.07.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30470Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 27.10.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28097Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni̇ Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dai̇r Yönetmelik

Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni̇ Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dai̇r Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır.

Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni̇ Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dai̇r Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 05.06.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26897Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26847 (Mükerrer)İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Resmî Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmî Gazete Sayısı: 18916


Bu İçeriği Paylaş: